Csatlakozz a segítők táborához!

Nyereményjáték

Játékszabály - IHeelp Anyák napi nyereményjáték

Az IHeelp Kft. (székhely: 1145 Budapest, Szugló u. 76., Cg.: 01-09-384838, Adószám: 29258422-2-42, továbbiakban: Szervező), mint a nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a jelen játékszabályzatban meghatározott IHeelp nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) a www.iheelp.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően bonyolítja le az IHeelp Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/joszolgalatimarka).

1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik az IHeelp weboldalon elfogadják a meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2022.04.21. 00.00 óra – 2022.04.24. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően játszanak.
A nyertes 2 db 11.000 Ft értékű IHeelp ajándékcsomagot nyer meg.
A nyertest Be Social felületen, véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki.
A sorsolás időpontja: 2022.04.25. 
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2022.04.24. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2022.04.25.
Eredményhirdetés az IHeelp – Jószolgálati Márka Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.
Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve, ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
a, Keresd fel az IHeelp – Jószolgálati Márka Facebook oldalát.
b, Az Anyák napi nyereményjáték poszt alatt kommentben jelöld meg Édesanyádat 
c, Mindketten like-oljátok a posztot 
d, Mindketten kövessétek be az IHeelp Facebook oldalát
Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban. A többszöri választ adók kizárásra kerülnek a nyereményjátékból.

4. Az ajándékról
A nyereményjáték során 2x1db 11.000 Ft értékű IHeelp ajándékcsomag nyerhető meg, melynek tartalma:
IHeelp Green Nature öblítő koncentrátum (200ml)
IHeelp Summer Kisses öblítő koncentrátum (200ml)
IHeelp Mystical Night öblítő koncentrátum (200ml)
IHeelp Happy Baby öblítő koncentrátum (200ml)
IHeelp Rainbow Sky mosószer koncentrátum színes ruhákhoz (1000ml)
IHeelp Baby Care mosószsr koncentrátum fehér ruhákhoz (1000ml)
IHeelp Mosódiós labda (1db)

A 2x1db IHeelp ajándékcsomagot a kisorsolt nyertes és az általa kommentben megjelölt személy kapja meg, amennyiben a Játékban való részvétel feltételeinek mindketten eleget tettek.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Szervező a nyertes Játékost Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt. A Játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Szervező a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. IHeelp Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

9. A Nyereményjáték nem a Facebook szervezésében valósul meg, nem is támogatja azt.

Budapest, 2022. április 21.