Csatlakozz a segítők táborához!

Nyereményjáték

Játékszabály - IHeelp Gyereknapi nyereményjáték

Az IHeelp Kft. (székhely: 1145 Budapest, Szugló u. 76., Cg.: 01-09-384838, Adószám: 29258422-2-42, továbbiakban: Szervező), mint a nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a jelen játékszabályzatban meghatározott IHeelp nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) a www.iheelp.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően bonyolítja le az IHeelp Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/joszolgalatimarka).

1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik az IHeelp weboldalon elfogadják a meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2022.05.27. 00.00 óra – 2022.05.29. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően játszanak.
A nyertes 2 db 11.000 Ft értékű IHeelp Baba ajándékcsomagot nyer meg.
A nyertest Be Social felületen, véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki.
A sorsolás időpontja: 2022.05.30. 
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2022.05.29. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2022.05.30.
Eredményhirdetés az IHeelp – Jószolgálati Márka Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.
Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve, ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
a, Keresd fel az IHeelp – Jószolgálati Márka Facebook oldalát.
b, A Gyereknapi nyereményjáték poszt alatt kommentben válaszolj helyesen a feltett kérdésre és jelöld meg ismerősödet, akivel együtt szeretnéd megnyerni a nyereményt 
c, Mindketten like-oljátok a posztot 
d, Mindketten kövessétek be az IHeelp Facebook oldalát
Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban. A többszöri választ adók kizárásra kerülnek a nyereményjátékból.

4. Az ajándékról
A nyereményjáték során 2x1db 11.000 Ft értékű IHeelp Baba ajándékcsomag nyerhető meg, melynek tartalma:
IHeelp Happy Baby öblítő koncentrátum (1000ml)
IHeelp Baby Smile mosószer koncentrátum színes ruhákhoz (1000ml)
IHeelp Baby Care mosószer koncentrátum fehér ruhákhoz (1000ml)
IHeelp Mosódiós labda (1db)

A 2x1db IHeelp ajándékcsomagot a kisorsolt nyertes és az általa kommentben megjelölt személy kapja meg, amennyiben a Játékban való részvétel feltételeinek mindketten eleget tettek.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Szervező a nyertes Játékost Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt. A Játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Szervező a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. IHeelp Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

9. A Nyereményjáték nem a Facebook szervezésében valósul meg, nem is támogatja azt.

Budapest, 2022. május 26.